Inovátoři.cz je síť jednotlivců, firem a organizací zabývajících se podporou a rozvojem podnikavosti, inovací a inovační kultury v České republice. Naším cílem je pomáhat aktivním lidem usilujícím o zlepšování věcí ve svém okolí, šetřit jim čas, energii a zdroje, snižovat rizika a zvyšovat pozitivní společenský dopad jejich úsilí. K tomu využíváme zejména přístupů a metod Lean Startup a designu služeb.

Mezi naše hlavní aktivity patří:

  • odborná podpora začínajících podnikatelů a inovačních center (podnikatelské inkubátory, akcelerátory, coworkingová centra, inovační parky atd.),
  • propojování inovátorů a aktivních lidí z businessu, neziskových organizací, úřadů a škol a sdílení dobré praxe napříč ČR,
  • podpora sociálních inovací a společensky prospěšného podnikání.

 

O nas_obrazek