Plánování je pro podnikání extrémně důležité. Ale podnikatelský plán v tradičním formátu rozsáhlého slohového cvičení spíše škodí než pomáhá. Zvláště na začátku (kdy pouze tušíte), je jeho sepisování ztrátou cenného času, který byste mohli trávit ověřováním svých předpokladů.

Proto se začala prosazovat jednostránková „plátna“, kde jdete k podstatě věci a nemáte prostor na nic jiného. Nejznámějším je Business Model Canvas Alexe Osterwaldera. Z něho vyšel také Ash Maurya a vytvořil Lean Canvas pro potřeby začínajících projektů.

Lean Canvas je statické zachycení vaší představy o svém podnikatelském nápadu. Na jeho základě se dají odhalit největší rizika a ty slouží jako vstupy pro experimenty, tedy testování plánu v realitě.

Jan Veselý: Lean Canvas Workshop (v češtině, 3/2013)

Pro potřeby workshopu využijte např. aktuální:

Další zdroje: