Zde naleznete aktuální zdroje financování vhodné pro inovace. Průběžně je vyhledáváme a zařazujeme, pokud však víte o dalších či máte aktuálnější informace, prosíme, dejte nám vědět na info@inovatori.cz, přehled rádi doplníme.

Rizikový kapitál

Credo Ventures – www.credoventures.com

Granty

Nadace Vodafone – http://nadacevodafone.cz/

Inovacentrum ČVUT – http://www.inovacentrum.cvut.cz/o-nas/cz/reference/10

Americké velvyslanectví – Small Grants Program

Hlavní město Praha – Akcelerace

Bankovní záruky

ČMZRB – INOSTART

Zvýhodněná záruka získání úvěrů k realizaci inovativních projektů začínajícím malým a středním podnikatelům realizovaných na území České republiky a podpora udržitelnosti podpořených inovativních projektů částečnou úhradou nákladů na poradenství zajišťované Českou spořitelnou, a.s. v případě zájmu ze strany příjemce podpory

Web: http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/program-inostart

Evropské dotace

Horizon2020 – http://www.h2020.cz/

COSME – http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/supporting-entrepreneurs/index_en.htm

Operační program Praha – pól růstu ČR – http://www.oppraha.cz/ a
Podnikatelé mohou opět získat finance pro své projekty. Příliv nových dotací z fondů EU se blíží

Operační program Zaměstnanost – http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost

Integrovaný regionální operační program (IROP) – http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou a Českou republikou – http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/

Informace o dalších operačních programech – http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020

Další zdroje financování

Stáže ve firmách – http://www.stazevefirmach.cz/

Stáže pro mladé – http://www.stazepromlade.cz/