První studenti Univerzity Karlovy se od října 2018 věnují rozvoji sociálních inovací v projektovém semináři Inovační laboratoř.

Studenti budou pracovat v týmech s využitím přístupů startupového světa i světa neziskového sektoru. Důraz bude kladen na různé ověřovací metody, díky kterým lze v rámci inovačního procesu eliminovat rizika. Studenti si na reálném projektu vyzkouší business modelování (Lean Canvas), teorii změny (Results Chain), experimentování (Lean Startup), prototypování (HCD) a další nástroje a techniky. V průběhu semestru budou získávat zpětnou vazbu od potenciálních uživatelů, mentorů, donorů, investorů i od sebe navzájem.

Více informací najdete na webu: www.inovacnilaborator.cz