Pracujete na inovativním produktu nebo službě, která je společensky prospěšná? Přihlaste svoji sociální inovaci do soutěže SozialMarie 2016.

Termín pro zaslání přihlášek: 20. ledna 2016.

Přihlášku a další informace naleznete na www.sozialmarie.org.