Inspirujte se zajímavými osobnostmi ve vzdělávání a nechte se pohltit kreativním prostorem DEPO2015. To vše na prvním EduFóru v Plzni, na které vás srdečně zveme.

Kdy: 23. 6. 2015 od 18:00
Kde: DEPO2015, Presslova 14, 30100 Plzeň
Téma: Vzděláváním k podnikavosti

Akce je zdarma. Přihlaste se prosím na setkání na události na Facebooku.

Kdo vás inspiruje svým inovativním přístupem ke zdělávání?

Marcel Gondorčín a Jakub Hačka: Minipodniky.cz
Jak mohou žáci rozvíjet podnikatelské dovednosti a podnikatelské myšlení? Třeba tím, že si založí minipodnik přímo na škole! O své zkušenosti s projektem Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ, v rámci kterého vzniklo na školách 95 minipodniků ve třech krajích, se podělí jak zástupce tvůrců a řešitelů projektu (Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje), tak i zástupci minipodniku PilsenTrans, s.r.o., který se v rámci hodnocení umístil na prvním místě v kategorii služeb.
minipodniky.cz

Zdeněk Slejška: Extra třída
Extra třída je projekt pro žáky 7., 8. a 9. tříd ZŠ, kteří hledají možnost, jak zlepšit místo, kde žijí. Pokud žáci jako třída připraví a na portálu www.extratrida.cz publikují svůj projekt zaměřený na zkvalitnění života v obci nebo čtvrti, kde se nachází jejich škola, mohou získat grant od Nadačního fondu Tesco na realizaci svého projektu. Obsahem projektu může být organizace akce, jako je společná dílna, festival, happening nebo např. výstava, naučná stezka, výsadba rostlin či stromů atd. Představivosti se meze nekladou, důležité je, aby projekt vycházel z potřeby místních lidí a měl pozitivní dopad na život místní komunity
extratrida.cz

Vladimír Foist: Společné vzdělávání
V jedné třídě je dnes možné nalézt pohromadě děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika či většinové společnosti. Je to logické vyústění a obraz dnešního světa. Tato situace je velkou výzvou pro všechny zúčastněné. Koncept „Společné vzdělávání“, který se daří realizovat na ZŠ Poběžovice představuje jednu z cest řešení. Vladimír Foist se ve své prezentaci podělí o své zkušenost s tím, jak lze rozvinout otevřenost školy, spolupráci s kolegy učiteli, žáky, rodiči i s místní komunitou a jakou roli při naplnění tohoto konceptu hraje profesního růst a podnikatelské dovednosti.
www.zspobezovice.cz

Antonín Kolář: Cestování – učitelka života
Antonín Kolář představí mimoškolní aktivity, kterým se se studenty Masarykova gymnázia v Plzni věnuje. Jedním z nich je Klub cestovatelů. Podělí se o svůj koncept cestování, který studenty vzdělává a zároveň vede k rozvoji jejich rozličných životních i oborových kompetencí. Zajímavou zkušeností je program DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburguhttp://www.dofe.cz/), do něhož jsou talentovaní a pracovití studenti Masarykova gymnázia prostřednictvím Klubu cestovatelů zapojeni.
klubcestovatelu.cz

Ondřej Kašpárek a Míša Mixová: Everfund
Everfund je platforma, která podporuje tvořivost a podnikavost, umožňuje realizovat projekty, které by jinak nevznikly. Everfund propojuje lidi, kteří mají nápad a projekt a nemají potřebné zdroje ( peníze, dovednosti, čas, movité i nemovité věci), s těmi, kteří mají chuť podpořit dobrou myšlenku. Často není jednoduché (obzvášť na začátku) formulovat cíle svého projektu, uvědomit si, s čím bych potřeboval pomoci, nebo získat zpětnou vazbu na své konání – Everfund nabízí prostor pro učení se při společných setkáních Everfund offline.!
everfund.cz

Nezapomeňte se přihlásit na událost na Facebooku.