Jsme velice rádi, že vás můžeme pozvat na první EduFórum v dalším novém městě – Příboře. Příbor ve spolupráci s Novým Jičínem jsou vedle Prahy, Brna a Ostravy další lokalitou, kde EduFórum zahajuje svoji tradici.

Jestli vás zajímají inovace ve vzdělávání a téma, jak přispívá vzdělávání k podnikavosti, přijďte!

Kdy: 19. 6. 2015 od 19:00
Kam: Coworking Centrum Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 10, 74258 Příbor

Akce je zdarma. Přihlaste se prosím na setkání na události na Facebooku.

Co Vás na EduFóru čeká?

Patrik Kočí: Rozvoj kompetence k podnikání tvorbou videa ve výuce
Nechejme žáky ukázat vlastní představu, jak by podle nich měla vypadat motivující a zajímavá výuka. Jednou z forem je i tvorba krátkého přírodovědného videa samotnými žáky. Nejen že žáci představí svůj pohled na vědu, ale musí dokázat prodat svůj produkt, ocenit ho, zhodnotit vstupy a výstupy, motivovat diváky.
www.youtube.com/user/GymnaziumNJ

Michal Martoch: Jak odhalit svůj podnikatelský talent?
Podle výzkumů společnosti Gallup má pouze jeden z 200 lidí talent vybudovat sám firmu s více než 100 zaměstnanci. Ti ostatní se musí pro úspěšné podnikání naučit vzájemně spolupracovat a doplňovat. Talent je ale samozřejmě pouze začátek, který je nutné pro úspěch podpořit odpovídajícími znalostmi a dovednostmi. V příspěvku se dozvíte kde a jak začít.
www.michalmartoch.cz

Romana Řezníčková: Rozvoj osobního potenciálu pro úspěšné podnikání
Ze zkušenosti vyplývá, že málo manažerů se soustavně skutečně věnuje dlouhodobému programu svého osobního rozvoje. Plyne z toho, že zůstává velká skupina, která nedostatečně využívá své osobní zdroje pro úspěšné podnikání. V příspěvku se dozvíte, jak ho podporuje „Škola osobnostního rozvoje“, která obsahuje témata motivace, komunikace, řízení, prezentace a zvládání stresu.
www.lyrix.cz

Ivana Cviková: Alternativní vzdělávání v praxi – Lesní škola a školka Bezinka
Chceme, aby si naše děti hrály v polích a lesích za každého počasí. Chceme, aby si dětství užívaly celým svým tělem, jednoduše, s partou kamarádů a nadšených
dospělých. Chceme, aby se učily smysluplné věci. Přijímáme zodpovědnost za své děti. Je to vůbec možné? Jaká je realita z pohledu realizace cílů, finanční udržitelnosti, zaměstnanců? Jaká je zpětná vazba?
skolkabezinka.cz

Lukáš Koziel: Finanční svoboda – vzdělávání finanční gramotnosti netradičně
Cílem inovační vzdělávací hry Finanční svoboda je naučit děti i dospělé finanční gramotnosti. Zábavnou a prožitkovou formou se učíme světu financí skutečně
rozumět. Můžeme si prakticky vyzkoušet, jak na to, aby pracovaly pro nás a ne jen my pro ně. Učí nás být podnikavými a zaměřenými na podnikání s financemi
pro zásadní usměrňování kvality svého života.
www.p-partners.cz, www.lukaskoziel.cz

Nezapomeňte se přihlásit na událost na Facebooku.