Dvacáté první setkání Sítě osobností pro inovace ve vzdělávání se uskuteční v úterý 31. března od 19.00 v Impact Hubu Praha (Drtinova 10, Praha 5). Setkání bude zaměřené na téma informatické myšlení pro každého.

Přihlaste se prosím na setkání na události na facebooku.

Můžete se těšit na následující prezentace:

Jiří Vaníček: Rozvíjení informatického myšlení pomocí soutěže Bobřík informatiky
Vědomí, že uživatelské znalosti ovládání technologií nebudou v současné mladé generaci stačit v profesionálním uplatnění vede řadu učitelů k hledání takového obsahu, úloh a aktivit, které budou rozvíjet informatické myšlení žáka. Soutěž pod názvem Bobřík informatiky v ČR probíhá již 7 let a patří do clusteru národních soutěží, v nichž mezinárodní komunita didaktiků a informatiků z více jak 30 zemí hledá cesty, jak ukázat žákům i učitelům, co to informatika je, jak zajímavý svět otevírá a proč je užitečné se jí věnovat. Soutěž sdružuje komunitu lidí, podporujících toto směřování školního předmětu u nás i celoevropsky. Na webu http://www.ibobr.cz je možno zjistit pravidla soutěže, vyzkoušet si nanečisto některý z testů nebo registrovat školu do listopadového národního kola.

Daniel Lessner: Online učebnice informatiky
Co je to informace? Jak naplánovat práci při stavbě domu a jak popsat spolehlivě pracovní postup? Jak poznáme umělou inteligenci až ji potkáme? Jak o světě uvažuje informatik? Školní “informatika” u nás směřuje k ovládání aplikací. Zcela pomíjí informatiku jako obor, její potenciál k rozvoji schopností řešit problémy (i mimo informatiku) a v neposlední řadě podceňuje intelekt samotných žáků. Sestavili a otestovali jsme roční program výuky na gymnáziu, ve kterém si studenti potřebné základy osvojí. Informatika se tak dostává z úrovně tělocviku a výtvarky na úroveň matematiky a přírodních věd, kam patří. Na základě získaných zkušeností vytváříme volně přístupnou online učebnici, kterou na EduFóru představíme. Více zde: http://ksvi.mff.cuni.cz/ucebnice

Zuzana Kocíková: Tvořivá informatika s Baltíkem
Baltík je výukový multimediální programovací kreslicí nástroj pro děti a mládež, se kterým se nám daří naučit děti již v útlém věku základní principy programování a přirozeně a efektivně využívat podle potřeby i jiné uživatelské programy. To nejpodstatnější ovšem je, že se děti naučí tvořit vlastní věci (hry, programy, příběhy, filmy, nahrávky atd.) a tvořit je s nadšením, které je pro dnešní děti stále vzácnější a s přibývajícím věkem stále víc mizí ve všech oblastech jejich zájmů. Nadanější děti se později dostávají podle svých individuálních schopností i k řešení složitých programových konstrukcí a mají možnost přecházet plynule k profesionálním programovacím nástrojům. Občanské sdružení TIB (Tvořivá informatika s Baltíkem) se soustavně věnuje práci s dětmi a mládeží především v oblasti ICT – organizuje kroužky, workshopy pro školy, letní tábory, soutěže a přehlídky, školení pro učitele. Baltík je programovací jazyk vyvinutý v ČR firmou SGP, která také pořádá své soutěže a podpůrné aktivity. Více zde: http://tib.cz/rs/

Vítek Ježek: Junior Internet
Junior Internet je především šance pro mladé internetové talenty prezentovat své dílo na veřejnosti. Je určen pro mladé lidi mladší 19 let. Funguje v České republice a na Slovensku a za dobu své existence (15 let) se jej zúčastnilo přes 6000 mladých lidí. Mnozí z nich se posléze prosadili v podnikání či získali respekt mezi odbornou komunitou – např. Honza Řezáb (CEO, Socialbakers), Zdeněk Cendra (CDN77, SuperHosting) a další. Projekt je tvořen třemi hlavními aktivitami – internetové soutěžení, kde mohou mladí lidé prezentovat svůj projekt, konference Junior Internet, kde se mohou účastníci potkat se stejně zapálenými vrstevníky a IT odborníky a vzdělávací aktivity vedené mentory z české internetové špičky. Pronikáme zde hlouběji do problematiky webových projektů. Více si můžete přečíst zde: http://www.juniorinternet.cz/. Na EduFóru též zazní novinky ze soutěže Junior Internet, jejíž termín konání je 28. 3. 2015.

Bořivoj Brdička: Učitelský spomocník
Modul portálu RVP.CZ Spomocník je kuriózní služba blogového typu předkládajicí českým učitelům a dalším zájemcům novinky ze světa vzdělávacích technologií. Kuriózní a bezprecedentní je v tom, že existuje bez přerušení již 18 let, a po většinu času zcela bez podpory grantů či projektů. Historicky vznikla jako součást činnosti katedry informačních technologií a technické výchovy UK Praha PedF. Na jeho obsahu se značnou měrou podílejí studenti. Všechny seminární práce do předmětů Bořivoje Brdičky musí být povinně publikovány, většina z nich právě ve formě zde zveřejňovaných popularizačních článků. Spomocník má ale i malý kolektiv dalších autorů, kteří se do tvorby zapojují nepravidelně. Spolu teoretickými články Bořivoje Brdičky tak dnes představuje kompaktní celek vzájemně hypertextově provázaných materiálů, které slouží ke vzdělávání učitelů a nejen jich. Spomocník je součástí Metodického portálu RVP.CZ, jehož provozovatelem je Národní ústav pro vzdělávání. Více zde: http://spomocnik.rvp.cz/

Nezapomeňte se už nyní přihlásit na setkání EduFóra!