EduFórum je již i v Ostravě! V Impact Hubu Ostrava (Sokolská třída 1263/24) se ve čtvrtek 12. března od 19:00 uskuteční první setkání EduFóra. Setkání bude zaměřené na téma vzděláváním k podnikavosti.

Přihlaste se prosím na setkání na události na facebooku.

Můžete se těšit na následující prezentace:

Josef Malach: Mají naše děti zájem podnikat a co si myslí o podnikatelích a podnikání?
Referující byl v minulých deseti letech zapojen do řešení tří projektů, které byly zaměřeny na rozvoj podnikavosti a inovativnosti dětí a na přípravu učitelů pro výchovu k podnikavosti a podnikání.  Přiblíží výsledky nedávno provedeného průzkumu mezi žáky Moravskoslezského a Zlínského kraje, který zkoumal jejich podnikatelské znalosti a dovednosti, postoje k podnikatelům a podnikání a jejich zájem podnikat.

Zájemcům po přednášce poskytne metodické texty připravené samotnými učiteli základních škol pro realizaci modulů výchovy k podnikavosti a současně i výstupy mezinárodních evropských projektů, které mohou být inspirující pro všechny, kteří by chtěli do výchovy k podnikavosti a podnikání vnést více systematičnosti a dobré praxe.

Lukáš Policar: Podnikavá škola – Příležitosti a výzvy spolupráce se školami v oblasti rozvoje podnikavosti mladých lidí
Cílem Podnikavé školy je inspirovat a motivovat mladé lidi k rozjezdu vlastních podnikatelských a společensky prospěšných projektů. Pomáháme školám, neziskovkám a nadacím vytvářet a realizovat inovativní vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj projektového a podnikatelského myšlení žáků a studentů.  Pořádáme workshopy, soutěže, projektové dny, zážitkové akce a kurzy, podílíme se na tvorbě metodických materiálů a usilujeme o propojování aktivních učitelů, škol, neziskovek a vizionářských podnikatelů s pomocí platformy Inovátoři.cz.

Vendula Rechová a Ondřej Beránek: JA – místo, kde se vzdělání potkává s realitou
JA založil v České republice Tomáš Jan Baťa, který věřil, že to nejdůležitější pro mladé lidi je vzdělání. Tato organizace se snaží vychovávat studenty k samostatnosti, učí je jak se poprat s praxí a uplatnit své teoretické znalosti. Dává možnost pochopit fungování businessu již v mladém věku a vytváří tak startovací plochu pro úspěšné mladé lidi. Za 22 let své existence prošlo jejími programy již na 300 000 studentů. Dva z nich nás seznámí se změnou jejich přístupu, který by člověk ve školní lavici nečekal a jak se dostat ze školní lavice rovnýma nohama do podnikání.

Michaela Lešinská: AIESEC – mezinárodní platforma, která v mladých lidech hledá a rozvíjí jejich potenciál
AIESEC jako největší studenty řízená, nezisková organizace rozvíjí ve studentech zodpovědné a podnikavé myšlení na globální úrovni. Rozvíjíme vůdčí schopnosti prostřednictvím leadership programů. Jsme mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává studentům praxi formou zahraničních stáží nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáháme rozvoji mladých lidí po celém světě ve 124 zemích na světě již od roku 1948.

Gabriela Orlitová: BeEager aneb Co Tě ve škole nenaučí
Pět let od ukončení studia jsou mezi bývalými spolužáky mnohdy propastné rozdíly. Mají odlišné kariéry, několikanásobné rozdíly v příjmech. Zjišťují, že první úspěšné kroky ještě negarantují dlouhodobý úspěch. Z talentovaných absolventů plných ideálů se pak často stávají zaměstnanci – šedé myšky, které svůj potenciál nikdy nenaplní. Proč? Touto otázkou se zabývá program BeEager anob Co Tě ve škole nenaučí. V rámci programu BeEager se učí mladí, draví lidé (kteří pochopili, že ve škole je neučí všechno tak úplně správně, a že nechtějí být jen dalšími v davu) pět základních dovedností, které odlišují úspěšné lidi od šedých myšek. Program probíhá ve spolupráci s renomovanými firmami a podnikateli napříč obory. Více o programu BeEager příjde povědět jeho zakladatelka, Gabriela Orlitová.

Nezapomeňte se už nyní přihlásit na setkání EduFóra!