Dvacáté setkání Sítě osobností pro inovace ve vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 19. ledna od 19.00 v Impact Hubu Praha (Drtinova 10, Praha 5). Setkání bude zaměřené na téma přírodní vědy na školách.

Přihlaste se prosím na setkání na události na facebooku.

Můžete se těšit na následující prezentace:

Irena Dvořáková: Heuréka (nejen) pro učitele fyziky
Jednou z nejdůležitějších částí projektu heuristické výuky fyziky Heuréka je značně nestandardní vzdělávání učitelů. Semináře jsou dobrovolné, zdarma, probíhají o víkendech, učitelé spí ve školách ve spacácích. Přes tyto nekomfortní podmínky běží již sedmý dvouletý kurs pro nové zájemce, každý kurs je složen z deseti víkendových seminářů a účastní se ho vždy kolem třiceti učitelů z různých typů škol. Netradiční je i obsah seminářů, neboť při nich učitelé pracují velmi podobně jako žáci ve třídách (i když kromě výuky fyziky se samozřejmě účastníci seznamují i s metodikou, s aktivitami použitelnými při mimoškolní práci se žáky, apod.). Již přes deset let také pořádáme každoroční konferenci Dílny Heuréky, dokonce s mezinárodní účastí. Na této akci rádi uvítáme i účastníky Edufóra.

Věra Koudelková: Fyzika všemi smysly
Interaktivní fyzikální show „Fyzika všemi smysly“ je jednou z aktivit KDF MFF UK určených středoškolským studentům. Jejím cílem je podpořit vnímání fyziky jako užitečné a zajímavé vědy a představit studentům (mnohdy i jejich učitelům) pokusy s ne zcela obvyklými pomůckami. Prezentace představí tuto aktivitu a zkušenosti s ní. Můžete se těšit i na netradiční experiment.

Michal Fiala: Veselá věda – zábavné vědecké pokusy pro zvídavé děti
Posláním neziskové organizace Veselá věda je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k
technickým oborům.

Petra Rožková, Barbora Vítová, Martina Pokorná: Malá technická univerzita
Projekt Malá technická univerzita (MTU) je zaměřený na podporu technického vzdělávání u malých dětí. Společně s projektanty, architekty, pedagogy a dětským psychologem jsme připravili a v mateřských školách otestovali cyklus technicky zaměřených vzdělávacích modulů. Děti si hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, stavitele mostů, věží nebo měst. Seznámí se ale i s méně obvyklými profesemi, budou z nich malí kartografové, geodeti nebo stavitelé elektráren. Pracují s jednoduchými technickými výkresy, podle kterých ze stavebnice budují reálné objekty . Nenásilnou formou tak u nich rozvíjíme technické a logické dovednosti a dáváme jim možnost poznat technologie, které nás v každodenním životě obklopují. Zároveň podporujeme jejich schopnost se učit a přemýšlet. Náš program byl navržen tak, aby korespondoval s tematickými okruhy RVP.

Zuzana Středová: Předškolní zařízení Akademie věd ČR
Akademie věd ČR velmi podporuje návrat rodičů (zejména se to týká matek), vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků, z rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu. Aby byl návrat co nejvíce příjemný a z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance efektivní, od roku 2011 bylo zřízeno několik předškolních zařízení v AV ČR. Jedná se de facto o firemní „školky“ různých forem. Reagovali jsme tak na převis poptávky po mateřských školách nad nabídkou na trhu. V několika případech byly k financování využity prostředky z projektu OPPA Praha Adaptabilita, který realizuje Evropský sociální fond ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy. V mimopražské lokalitě se na financování podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Za cca 4 roky fungování máme zkušenost s tím, že rodiče naší službu velmi oceňují. Vyhovují jim domácí podmínky, malé kolektivy a individuální přístup pedagogů k dětem. Proto se často stává, že i přestože je služba u nás pro ně nákladnější, než pobyt v klasické mateřské škole (jejichž kapacita v poslední době narostla), volí právě naše zařízení, což potvrzuje jeho smysluplnost.

Nezapomeňte se už nyní přihlásit na setkání EduFóra!