Devatenácté setkání Sítě osobností pro inovace ve vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince od 19.00 v Impact Hubu Praha (Drtinova 10, Praha 5).

Přihlaste se prosím na setkání na události na facebooku.

Můžete se těšit na následující prezentace:

Jan Straka: Nadace Depositum Bonum
Nadace Depositum Bonum podporuje českou společnost v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání v přírodovědných a technických oborech tak, aby byla možnost prohlubovat a rozšiřovat schopnosti, znalosti, vědomosti a zkušenosti nadaných a pracovitých lidí. Nadace se ve svých projektech zaměřuje zejména na podporu a rozvoj učitelů. Vlajkový projekt „Elixír do škol“ se věnuje výuce fyziky na základních školách. Nadace také podporuje matematiku prof. Hejného a soutěž Eurorébus.

Martin Kozel: Výsledky projektu Elixír do škol
Cílem projektu je podpořit stávající a budoucí učitele fyziky formou sdílení zkušeností a párové výuky. První rok projektu ukázal, že výuka fyziky na základních školách může být akční a zajímavá, plná pokusů a přemýšlení. Budou představeny závěry z evaluace projektu i individuální postřehy jednotlivých účastníků. K dispozici bude závěrečná zpráva Elixíru do škol.

Blanka Zemanová: Metodika pro analýzu změn v postojích žáků
Cílem projektu „Kvalita, nebo kvantita?“ je vytvořit metodiku na zjišťování postojů žáků. Záměrem prezentace je představit metodiku i to, jak funguje na českých základních a středních školách.

Karel Hulec: Virtuální realita ve vzdělávání
Studenti se nejlépe vzdělávají osobní zkušeností. Máme dlouhodobou vizi i levný způsob pro okamžité zapojení virtuální reality do výuky. Společně můžeme udělat studium zajímavější a efektivnější.

Helena Kurzweilová, Luba Kokešová a Jarmila Klimešová: Přátelská škola
Projekt Přátelská škola pomáhá najít učitelům cestu k pohodové atmosféře ve školách. Je zamýšlen jako prevence stresu a šikany. Opírá se o znalosti v Čechách dosud málo známého konceptu Nenásilné komunikace. V zahraničí jsou s ním velice pozitivní zkušenosti. Proto je prvním krokem projektu workshop s Marianne Göthlin ze Švédska, která má s tímto přístupem mnohaleté zkušenosti.

Nezapomeňte se už nyní přihlásit na setkání EduFóra!