V úterý 11. 11. 2014 Inovační koktejl přivítala Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) v Bea Centru. Akce by se neuskutečnila bez práce našich partnerů – Marka Vaculíka z Olomouckého klastru inovací a Jiřího Herinka z VTP UP, kterým patří naše poděkování!

Program byl tentokrát zaměřen výhradně na seznámení účastníků se základním nástrojem metodiky Lean Startup, Lean Canvasem. Jedná se o podnikatelský záměr na 1 A4, který je vhodný především pro projekty v jejich rané fázi. Účastníci byli aktivní a Honza Veselý, který workshop vedl, vyplňování Lean Canvasu demonstroval na příkladu jednoho z účastnících se projektů – tréninkové pomůcky pro horolezce. Na závěr programu se účastníci rozdělili do dvou skupin a poskytovali svou zpětnou vazbu a rady dvěma projektům, které o to projevily zájem.

Věříme, že Inovační koktejl byl přínosný pro všechny zúčastněné a velice jim děkujeme za vytvoření příjemné a kreativní atmosféry, bez které bychom neodjížděli s tak uspokojivým pocitem zpět.