Ve čtvrtek 6. 11. 2014 Inovační koktejl zavítal do dalšího regionu, tentokrát karlovarského. Akce se konala v hotelu Dvorana, který nám umožnil povolit uzdu naší fantazii a přenést se alespoň na pár hodin do zámku. Nejen velmi hezké prostory, ale i příjemná atmosféra, výborný catering a skvělá organizace charakterizuje naši karlovarskou zastávku. Za to patří velký dík především Zdeňkovi Nádvorníkovi a jeho kolegyním z KARP.

Program začal zaplněným Lean Canvas workshopem s Honzou Veselým, kterého se účastnilo různorodé publikum, od studentů, přes zástupce města, po malé i velké podnikatele. Následovalo představení dvou zástupců úspěšných inovativních firem z Karlovarského kraje:

  • Georg Bonn ze společnosti BONNEL TECHNOLOGIE, která nabízí služby v oblastech vývoje a výroby elektroniky, upozornil na nedostatek kvalitních technicky vzdělaných lidí a na potřebu jejich jazykové vybavenosti,
  • Pavel Titěra představil společnost ept connector vyrábějící vysoce kvalitní konektory pro automobilový průmysl, průmyslové aplikace, sdělovací techniku nebo lékařské přístroje.

Na zástupce místní inovační scény navázali následující řečníci, kteří si vzali za cíl účastníky inspirovat a podnítit je  k panelové diskuzi a networkingu, což se jim povedlo:

  • Jan Mašek (3M) účastníky seznámil s tím, jakým způsobem o inovacích přemýšlí mezinárodní korporace 3M a jaké postupy práce vytvářející podhoubí pro vznik inovací se ve 3M osvědčily,
  • Markéta Wernerová (ČSOB) shrnula, jakým způsobem banka podporuje rozvoj inovačního prostředí a jak vzniku inovací pomáhá nejen vně banky, ale rovněž v rámci ní,
  • Jana Filová na případové studii mapINout ukázala, jak se připravují prezentace firmy či produktu, na které jen tak někdo nezapomene.