V Ostravě se Inovační koktejl uskutečnil v Centru podpory inovací Vysoké školy báňské ve středu 22. 10. 2014. Počasí koktejlu nepřálo, o to víc jsme tak byli rádi, že jsme pod střechou moderně vybaveného podnikatelského inkubátoru. Za organizaci akce děkujeme Honzovi Jůzlovi z CPI VŠB.

Program začal již dopoledne seminářem na téma problematiky a využití aditivní výroby (3D tisk) v průmyslové výrobě organizovaným Petrem Štefkem z VŠB. Následoval Lean Canvas workshop s Honzou Veselým, který účastníky provedl tvorbou zjednodušeného plánu na A4 vhodného pro projekty v jejich rané fázi. Po workshopu byl již připraven výborný teplý raut, který všechny naladil na další část programu.

Účastníci Inovačního koktejlu se mohli nechat inspirovat následujícími řečníky:

  • Markéta Wernerová (ČSOB), která účastníky přesvědčila o tom, že moderní banka je schopna se otevřít novým nápadům a podporovat podnikání dostupnějšími cestami, než jsou bankovní úvěry,
  • Jiří Štěpán (ARR), který účastníky seznámil s nástroji, pomocí nichž mohou města a kraje podporovat rozvoj inovačních aktivit nejen začínajících podnikatelů a rozvoj spolupráce mezi firmami a vysokými školami,
  • Martin Števula (BORCAD), který přestavil místní inovační firmu zabývající se výrobou zdravotní a kolejové techniky,
  • Jana Filová a Lukáš Hrdlička, kteří ukázali, jak připravit nezapomenutelný pitch, čili krátkou prezentaci vystihující podstatu společnosti či projektu,
  • David Pawera (ARR), který se věnoval odbornému tématu předvídání technologických trendů metodou technology foresight,
  • Jan Mašek (3M), který účastníky zaujal tím, jak se společnost 3M staví k inovacím a jakým způsobem je podporuje.