Osmnácté setkání Sítě osobností pro inovace ve vzdělávání se uskuteční ve středu 29. října od 19.00 v Impact Hubu Praha (Drtinova 10, Praha 5).

Přihlaste se prosím na setkání na události na facebooku.

Můžete se těšit na následující prezentace:

Monika Hrubá: Zeměkvítek – představení komunitní lesní školy
Zeměkvítek aneb co vznikne, když se spojí několik obdobně smýšlejících rodin, které pro své děti nenašly školu, která by odpovídala jejich představám.
Je možné vzdělávat děti i jinak než v kamenné škole? Jak funguje provoz na komunitních principech? Mohou děti většinu dne strávit venku a přesto se něco naučit? Rádi se s Vámi podělíme o naši roční zkušenost související s domácím vzděláváním a fungováním a provozem komunitní lesní školy.

Erich Kříž: Municipalita, Region a Republika – projekty pro studenty, aby pochopili fungování našeho státu
Již dříve realizovaný projekt Municipalita a plánované projekty Region a Republika jsou vzdělávací koncepty, které díky podpoře velkého počtu odborných organizací a institucí představují atraktivním a zároveň komplexním způsobem témata, která se řeší na místní, krajské a celostátní úrovni: fungování politických institucí, politickou kulturu, mocenské struktury, místní/regionální rozvoj, korupční rizika, komunitní plánování, procesní fungování volených orgánů a další.

Silvie Pýchová: Města vzdělávání
Program Města vzdělávání mají za cíl vtáhnout do diskuze o vzdělávání na lokální úrovni širokou škálu aktérů od učitelů a poskytovatelů volnočasových aktivit přes zástupce zaměstnavatelů po širokou veřejnost. Participativním způsobem tak vzniká za podpory EDUin strategie vzdělávání po dané město. Strategie se netýká jen kvality místních škol, ale podporuje vzdělávaní v celoživotní perspektivě a v různých kontextech. Takto koncipovaná strategie zatím vznikla ve čtyřech českých městech.

Jiří Svoboda: Manažerská simulační hra Unisim
Dnešní studenti když opouští školu, tak nemají moc ponětí o tom, jak reálně fungují firmy, jaká manažerská rozhodnutí je potřeba dělat, jak se finančně vede firma a jak by se mělo pracovat se zaměstnanci. Inovativní platforma Unisim, která simuluje řízení firmy z pohledu marketingu, managementu, ekonomie, financí a lidských zdrojů dává nový pohled studentům na to co se učí v odborné literatuře. Unisim = Unikátní simulační hra.

Martina Heryšerová: Rodičovské iniciativy – projekt organizace ČOSIV
Organizace ČOSIV se tímto projektem zaměřila na podporu sdružení rodičů handicapovaných dětí s cílem posílit síť rodičovských iniciativ a posílit tak jejich hlas a účast na politickém rozhodování. Projekt byl realizován od září 2013 do léta letošního roku, a v jeho rámci proběhly 2 kulaté stoly a 2 workshopy. Jedním z výstupů projektu je návrh kampaně Rodiče za inkluzi. Projekt byl nominován na cenu Eduína 2014.

Nezapomeňte se už nyní přihlásit na setkání EduFóra!