Schopnost inovovat je klíčovým předpokladem úspěchu firem i státu.

Věříme, že přístup k informacím, stejně jako ke vzdělání, je jedním ze základních pilířů pokroku moderní společnosti. Proto jsme sestavili nezávislou pracovní skupinu, která spojila partnery z průmyslu, startupové komunity, veřejného sektoru a akademické sféry s cílem dodávat informační servis subjektům, které potřebují zavádět inovace. Pracovní tým vychází ze skupiny Iniciativy #ProInovace.

Speciální pozornost věnujeme těmto sektorům: umělá inteligence, bio, gaming, vesmír, kybernetická bezpečnost, zpracování přirozeného jazyka, medicína, digitalizace. Zaměření na tato odvětví pomohou ČR vyniknout jako světové inovativní špičce.


Co děláme: 

  • mapujeme inovační prostředí v ČR
  • zpracováváme analýzy, insighty a doporučení
  • přinášíme best practices a benchmarky
  • organizujeme setkání zástupců inovací, průmyslu a státu